Stem Løvendal på Liste B

KV2013

 
 

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg har altid været engageret i samfundet. I den tid jeg har været bosat på Stevns, har det især været i Danmarks Naturfredningsforening. 

Men da jeg interesserer mig for alle aspekter af samfundet, har jeg længe haft en lyst til at starte en politisk karrierer.


Hvad vil jeg især arbejde for?

Natur og kultur i en effektiv kommune.


Natur og kultur

Det er det der gør forskellen for hvor man gerne vil bo, hvis ellers service udbudet er rimeligt og afstand til venner, familie og arbejde, er acceptabel.


Stevns har en fantastisk natur og en beliggenhed lige syd for Danmarks tættest befolkede område. Vores naturområder skal fastholdes, beskyttes, kvalitetssikres og udvides. Vi skal lære at værdsætte de særlige kvaliteter der er på Stevns og som andre misunder os.


Dette kombineret med at Stevns, også har en række kulturperler og en meget aktivt foreningsliv, er det der vil gøre forskellen, når bosætningen skal fastholdes og der skal tiltrækkes nye Stevnsboer.


Stevns kan være det sted man bosætter sig, når Køgeområdet ekspanderer med supersygehus, en fantastisk beliggenhed og infrastruktur, i forbindelse med den kommende Femern bælt forbindelse.


Kulturen opstår hvor der er mennesker.

Hvis man støtter kulturen og fremmer den, vil vi skabe den ekstra facet, som gør at man holder af at bo på Stevns. Kultur kan have mange former; musik, teater, sport, lystfiskeri etc.


En effektiv kommune

Er at alle bliver behandlet lige og korrekt. En god, effektiv og fornuftig sagsbehandling, skal være det der kendetegner Stevns kommune.

Kommunens opgave er at servicerer borgeren. 

Michael Løvendal Kruse

Nr. 8.

Radikale

Venstre

- Husk at stem til Kommunevalg og Regionsvalg -